Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата виникнення 24.04.2009
Дата публікації 28.04.2009 19:01:00
Найменування емітента* ВАТ "Носівське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 17100 , Україна Чернігівська обл. м.Носівка вул.Київська №9
Керівник* Булах Микола Васильович - Голова правління. Тел: 0464227441
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
24.04.2009 року загальними зборами акціонерів ВАТ «Носівське хлібоприймальне підприємство » (далі –товариство) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості; розміщуються 6 400 000 простих іменних акцій на загальну суму 1 600 000,00 гривень; спосіб розміщення акцій: закрите (приватне); форма існування акцій що розміщуються: документарна; номінальна вартість акцій: 0,25 (двадцять п’ять) копійок кожна, акції розміщуються за номінальною вартістю. Акціонерами товариства що володіють пакетом акцій у розмірі 10 і більше відсотків є три "фізичні особи", якім належить: 191882 штук простих іменних акцій, що складає 16,68522 %, 297380 штук простих іменних акцій, що складає 25,85886%, 498748 штук простих іменних акцій, що складає 43,36894% статутного капіталу товариства до розміщення. Співвідношення кількості акцій, що розміщуються до розміру статутного капіталу емітента (загальної кількості випущених і зареєстрованих акцій) – 556,516 %. Акціонери отримують права які передбачені чинним законодавством України та діючою редакцією статуту товариства (п.5.2 статуту). Оплата за розміщені акції може здійснюватися грошовими коштами у національній валюті (гривня) або майновими внесками (будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, автотранспорт, обладнання та інше); мета розміщення акцій: створення матеріальної бази для розширення виробничої діяльності та забезпечення статутної діяльності Товариства. Можливість конвертації цінних паперів не передбачається. Щодо проведення дій по забезпеченню розміщення додаткового випуску акцій уповноваженим органом емітента визначено – правління товариства, а уповноваженою особою – Голова правління товариства: Булах Микола Васильович Рішення про розміщення акцій прийнято загальними зборами акціонерів товариства, за прийняте рішення проголосували дванадцять акціонерів, які у сукупності володіють 992 748 акціями товариства (100 % присутніх на зборах акціонерів).